Nytt besøks kontor i Oslo103 (3)

  • Heitmann PLUS tar oppdrag innen personalledelse, rekruttering, konfliktløsning, strategiutvikling.
  • Vi utvikler og gjennomfører lederutviklingskurs i offentlige virksomheter, organisasjoner og institusjoner.
  • Vi gir opplæring i målrettet og tilpasset styretrening.

Ta kontakt med Jan H. Heitmann
mobiltelefon + 47 90 75 75 94


Vi har fått nytt besøkskontor i Oslo. Det ligger i Sehestedsgate 6, 0169 Oslo hos Advokatfirmaet Lippestad AS i 3. etasje. Like i nærheten av Det Norske Teateret og Sehestedsplass

E-post: jan.heitmann@heitmannplus.no

Vellykkede organisasjoner

10

Boken Vellykkede organisasjoner ble utgitt sommeren 2010.
Boken gir en fyldig omtale av 18 organisasjoner og beskriver det norske organisasjonssamfunnet.
15 "suksesskriterier" knyttet til disse organisasjonene presenteres. I tillegg presenteres utviklingstrekk ved organisasjonene og deres rammevilkår.
Nærmere presentasjon av boken og bestillingsinformasjon er lagt ut under Litteratur på nettsiden.

En rekke organisasjoner har kjøpt Vellykkede organisasjoner til sine styrer og ledergrupper.


DEN GODE SIRKEL som metodeverktøy

Strategiutvikling i organisasjoner og ideelle virksomheter er svært aktuelt og Heitmann PLUS er involvert i flere strategiprosesser i virksomheter.
Prosessene bygges i stor grad opp rundt veivalgsmodellen "Den gode sirkel" som, nå er benyttet av ca 40 ulike virksomheter siden den ble lansert i 1988.


STIGENDE BEHOV FOR SITUASJONSBESTEMT VEILEDNING OG STØTTE

Heitmann PLUS får ofte henvendelse fra styrer og ledere som befinner seg i utfordrende og kinkige situasjoner.
Det kan dreie seg om framgangsmåter og angrepsmetoder i vanskelige personalforhold, spenninger og konflikter, det kan dreie seg om endringsprosesser og motivasjonsutfordringer, presentasjonsformer og beskrivelser for å få belyst et tema eller en sak godt nok, og det kan handle om hvordan en skal få undersøkt ulike egenskaper hos kandidater til en stilling.

- Det synes å være et økende behov for slik individuell veiledning og støtte, mener Jan H. Heitmann.
- Relasjonene på arbeidsplassene er ofte krevende og mange ledere står overfor uforutsette utfordringer. Mange ledere trenger hjelp til å gjennomføre krevende samtaler og forhandlinger; noen ønsker bare å prøve tankene sine mot en sparringpartner.

Kontakt oss angående:

  • Påmelding til kurs
  • Bestilling av bøker
  • Forespørsler om produkter og tjenester