Litteratur


BØKER1

 • 30 Trender - Fra alfa til omega
 • Frivillige organisasjoner - Fornyelse, vekst og utvikling
 • Modent lederskap Motiverte medarbeidere
 • Målrettet arbeidsgiverpolitikk i offentlig sektor
 • Selvbestemt framtid
 • Som gode forvaltere
 • Tillitsverv og styrearbeid9
 • Utfordring til personalpolitikk i offentlig virksomhet
 • Veivalgsstrategi - Den gode sirkel
 • Vellykkede organisasjoner


ARTIKLER

 • Endringene i frivillig sektor
 • Et reservoar av kvinnelige styrekandidater5
 • Forvitrer dugnadsånden?
 • Frivillig engasjement endrer karakter
 • Frivillige organisasjoner faller fra
 • Grunnleggende antagelser for et nytt århundre
 • Hvem tenker på personalressursene?
 • Inkluderende arbeidsliv og universell utforming
 • Kompetanse er mer enn kunnskap4
 • Kostnadseffektiv opplæring ved hjelp av e-læring
 • Oppfølging av konferansen : Ta høyde for bredden.
 • Staten og de frivillige organisasjonene
 • Vanskelig samtaler- hvordan angripe dem?


Kontakt oss
angående:


 • Påmelding til kurs:
 • Bestilling av bøker:
 • Forespørsler om produkter og tjenester: