Om oss

Heitmann PLUS har siden 1985 arbeidet med personal, ledelse, utvikling og strategi. Konsulentene har bred erfaring med strategi- og utviklingsarbeid og personalforvaltning i privat og offentlig sektor. Heitmann PLUS tar oppdrag for privat næringsliv, kommuner, fylker, frivillig sektor, helse-, utdannings- og kulturinstitusjoner.

Heitmann PLUS gjennomfører hvert år en rekke skreddersydde interne kurs, seminarer og møteopplegg på temaer innenfor personal, ledelse, utvikling og strategi. Kurs og seminaropplegg tilpasses da organisasjonens behov og den tid som står til disposisjon. Vi har også ledersirkler for ulike grupper og legger opp program for personlige veiledningssamtaler.

Heitmann PLUS har spesiell kompetanse på verdibaserte virksomheter, frivillig sektor og sammenhenger der ansatte, styre og tillitsvalgte skal agere sammen. Vi kjenner verdien av dialog, delaktighet, motivasjon og det å se hver enkelt medarbeider som en viktig ressurs i helheten.

Denne kunnskapen er like relevant i privat næringsliv som i offentlig virksomhet. Det gjør oss til en innsiktsfull samarbeidspartner når det gjelder menneskelige ressurser, utviklingstiltak og strategisatsinger.

Selskapet ble startet i 1985, og ble omdannet til aksjeselskap i 1993.

Jan H. HEITMANN - Utviklingskonsulent og daglig leder

Jan H. Heitmann, født 1949, er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo 1973.

Jan H. Heitmann har arbeidet som juridisk konsulent i personalavdelingen ved Universitetet i Bergen (1973-76). Jan har også arbeidet som organisasjonssjef i Den Norske Israelsmisjonen (1976-83), og som Førstekonsulent ved Miljøverndepartementet (1983-85).

Gjennom alle år har Jan H. Heitmann hatt frivillige verv i flere organisasjoner og stiftelser. Han har også vært styreleder i lange perioder.

Han er også medlem i flere utenlandske nettverk innen forskning og utvikling.

Jan H. Heitmann har arbeidet som bedriftsrådgiver/konsulent og daglig leder av Heitmann PLUS siden 1985. Han er serifisert på Master Person Profil.

Jan H. Heitmann har også skrevet flere bøker som er presentert annet sted på nettsiden til Heitmann PLUS.
 

BRYNHILD HEITMANN - Administrasjonssjef

Brynhild Heitmann er født i 1952, og har siden etableringen av firmaet i 1985 vært knyttet til Heitmann PLUS AS med administrative oppgaver. Hun er i dag administrasjonssjef i selskapet.

Brynhild Heitmann har utdannelse fra Bedriftsøkonomiske Institutt. I tillegg har hun fag knyttet til IKT, og hun er serifisert på Master Person Profil.

Brynhild Heitmann har tidligere arbeidet innen helsesektoren. Hun har i mange år hatt styreverv i næringsliv og frivillige organisasjoner og har idag offentlige verv i Lier kommune. Flere perioder har hun hatt verv som styreleder.

Kontakt oss angående:

  • Påmelding til kurs
  • Bestilling av bøker
  • Forespørsler om produkter og tjenester