Oppdragsgivere

 • Alstahaug kommune
 • Begravelsesbyråenes forening
 • Briskeby skole og Kompetansesenter
 • Dansk Ethioper Mission
 • Den Norske Israelsmisjon
 • Det norske Misjonsallianse
 • Det norske Skogselskap
 • Familie og Medier (KKL)
 • Fôreningen Norden, Sverige
 • Hadeland distriktspsykiatriske senter
 • Holmestrand kirkelige fellesråd
 • Herøy kommune
 • HSH - Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Høgskolen i Akershus
 • Kirkens familievern
 • Kristent Pedagogisk Forbund
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Lier kommune
 • Lukas Stiftelsen
 • Mental Helse
 • Motorførernes Avholdsforbund
 • Normisjon
 • Norsk Kennel Klub
 • Norsk Luthersk Misjonssamband
 • Norsk misjons bistandsnemnd
 • Norsk Folkehøgskolelag
 • Norsk læreravholdslag
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets Opplæringshus, Stavanger
 • Rokkansenteret
 • Oslo Røde Kors
 • SAIH - Studentens og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Strømmestiftelsen
 • KVS-Lyngdal
 • KVS-Byggland
 • Danielsen skoler
 • Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Studieforbundet Folkeuniversitetet
 • Tyrifjord videregående skole
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Voksenåsen
med flere

Kontakt oss angående:
 • Påmelding til kurs
 • Bestilling av bøker
 • Forespørsler om produkter og tjenester